Syaikh Azhar adalah kedudukan tertinggi yang ada di institusi pendidikan al-Azhar al-Syarif. Hingga kini setidaknya telah ada 44 orang Syaikh Azhar sejak pemilihan Syaikh Azhar pertama.

Di bawah ini adalah list masyayikh azhar yang disusun oleh FB Suara al-Azhar
Link untuk melihat galeri biografi masyaikh azhar klik di sini

 1. Syaikh Muhammad bin Abdullah al-Kharrasyi (1010-1101 H/1601-1690 M.) —►
 2. Syaikh Ibrahim al-Barmawy —►
 3. Syaikh Muhammad al-Nasyraty —►
 4. Syaikh Abdul Baqy al-Qulayny —►
 5. Syaikh Muhammad Syanan (1065-1133 H/1643-1721 M)
 6. Syaikh Ibrahim bin Musa al-Fayoumy (1062 H-1137H /1652 -1725 M)
 7. Syaikh Abdullah al-Syabrawy (1091-1171 M)
 8. Syaikh Muhammad al-Hifni (1100-1181 H)
 9. Syaikh Abdurrauf al-Sujayni (1154-1182 H/1741-1768 M)
 10. Syaikh Ahmad al-Damanhuri (1101-1192 H) —►
 11. Syaikh Ahmad Musa al-‘Arusi (1133-1208 H) —►
 12. Syaikh Abdullah al-Syarqawi (1150 H -1227 H) —►
 13. Syaikh Muhammad al-Syinwani —►
 14. Syaikh Muhammad Syamsuddin al-‘Arusi —►
 15. Syaikh Ahmad al-Damhuji (1170 H-1246 H / 1765 M-1830 M) —►
 16. Syaikh Hasan Muhammad al-‘Aththar (1182-1250 H/1768 -1834 M) —►
 17. Syaikh Hasan al-Quwaysni —►
 18. Syaikh Ahmad al-Safti —►
 19. Syaikh Ibrahim al-Bajuri (1198 -1227 H) —►
 20. Syaikh Musthafa al-‘Arusi (1213-1293 H/ 1798- 1876 M) —►
 21. Syaikh Muhammad al-Mahdi al-Abbasi (1243-1315H/1827-1898 M) —►
 22. Syaikh Syamsuddin al-Inbabi (1240 H/1824 M) —►
 23. Syaikh Hasunah al-Nawawi (1255- 1343H/1829 -1924 M) —►
 24. Syaikh Salim bin Faraj al-Bisyri (1248-1335H/1832-1916 M) —►
 25. Syaikh Ali bin Muhammad al-Bablawi (1251 H/1835 M) —►
 26. Syaikh Abdurrahman al-Syirbini (wafat tahun 1334 H —►
 27. Syaikh Muhammad Abu al-fadl al-Gizawi (1264-1364 H) —►
 28. Syaikh Muhammad Musthafa al-Maraghi (1298-1364 H/ 1881- 1945 M) —►
 29. Syaikh Muhammad al-Ahmadi al-Dzawahiri (1887-1944 M) —►
 30. Syaikh Musthafa Abdul Razzak (1885-1947 M) —►
 31. Syaikh Muhammad Makmun al-Syinawi (1878-1950) —►
 32. Syaikh Abdul Majid Salim (1882-1954 M) —►
 33. Syaikh Ibrahim Hamrusy (1297-1380 H/1880 -1960 M) —►
 34. Syaikh Muhammad Khidr Husain (1293-1377 H) —►
 35. Syaikh Abdurrahman Taj (1896-1975 M) —►
 36. Syeikh Mahmud Syaltut (1893- 1963 M) —►
 37. Syaikh Hasan Makmun (1894-1973 M) —►
 38. Syaikh Muhammad al-Fahham (1321 -1400 H/1894-1980 M) —►
 39. Syaikh Abdul Halim Mahmud (1910-1978 M) —►
 40. Syaikh Muhammad Abdurrahman Baishar (1910-1982 M) —►
 41. Syaikh Jadul Hak Ali Jadul Hak (1917-1996 M) —►
 42. Syaikh Muhammad Sayyid Tantawi (1928-2010 M) —►
 43. Syaikh Ahmad Thayyib —►