Syaikh al-Azhar ketujuh: Syaikh Abdullah al-Syabrawy (1091-1171 M)

Beliau adalah al-Imam Syaikh Abdullah bin Muhammad bin Amir bin Syarafuddin al-Syabrawy. Lahir di Kairo pada tahun 1091 M.

Kecerdasan beliau sudah terlihat semenjak kecil. Beliau menghafalkan al-Quran sejak kanak-kanak dan ketika menginjak umur 8 tahun, beliau telah menimba ilmu kepada Syaikh al-Azhar pertama, yaitu Syaikh Muhammad al-Kharrasyi. Bukan hanya mengaji, dalam usia yang sangat belia itu, beliau sudah dizinkan oleh Syaikh Muhammad al-Kharrasyi untuk mengajarkan ilmu yang telah beliau peroleh.

Syaikh Abdullah al-Syabrawy terkenal sebagai seorang penyair dan ahli sastra Arab. Dalam ilmu syair beliau berguru kepada seorang penyair paling terkemuka di zamannya, Syaikh Hasan al-Badr. Adapun ilmu fikih beliau menimbanya kepada Syaikh Syihabudin al-Nahliy. Beliau juga berguru kepada para ulama yang lain, seperti Syaikh Khalil al-Luqony, Syaikh al-Zarqany dan Syaikh al-Nafrawiy.

Dalam bermadzhab beliau menganut madhzab Syafi’i. Murid-murid beliau adalah ulama yang terkenal di zamannya, seperti ahli fikih Syaikh Ali bin Syamsyuddin Muhammad al-Syafi’i al-Khadhriy, Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin Abdussalam al-Zamzamy al-Makky, juga seorang pemimpin Mesir yang ahli Syair, Abdullah Pasha bin Mustafa Pasha.
Pada tahun 1137 M beliau diangkat menjadi Syaikh al-Azhar menggantikan Syaikh Ibrahim Musa al-Fayoumy dalam umur 34 tahun. 

Karya-karya Syaikh Abdullah al-Syabrawy sangat banyak. Beliau menulis tentang sastra, nahwu, sharaf, balaghah dan hadits. Di antara karya beliau adalah:
– Mafatih al-althaf fi madaih al-asyraf
– Al-ithaf bi hubb al-asyraf
– Al-istighotsah al-syabrawiyah
– ‘Unwan al-bayan wa nisyan al-adzhan (balaghah)
– Sanad al-Syabrawy (hadits)

Beliau memimpin al-Azhar selama 45 tahun dan wafat pada tahun 1171 M.

Sumber: al-Azhar al-Syarif fi dhaui sirati a’lamihi al-ajilla, karya Dr. Abdullah Salamah Nasr dan sumber-sumber yang lain.

Sumber: Suara al-Azhar