Jika ada fanspage tempat talaqqi atau masyaikh yang belum dimasukkan, tolong bantuannya untuk mengontak admin ESI (WA +20 109 015 8827)
Masjid Al-Azhar

 

_______________________________________________

Ruwaq Al-Azhar

 

_______________________________________________

Madiyafah Syeikh Said Imran Dah

 

_______________________________________________

Madiyafah Syeikh Ismail Shodiq Al-Adawiy

_______________________________________________

Syeikh Hisyam Kamil

 

_______________________________________________

Muassasah Mirasul Habib

 

_______________________________________________

Ruwaq Jawi

 

_______________________________________________

Dar al-Imam al-Ghazali

 

_______________________________________________

Syeikh Yosry

 

_______________________________________________

Darul Itqan

 

_______________________________________________

Syekh Ali Jum`ah

 

_______________________________________________

Syeikh Mohammad Mehanna

 

_______________________________________________

Raudhoh an-Na’im/ Sahah Yamani

 

_______________________________________________

 Masjid Syekh Shalih al-Ja`fari

 

_______________________________________________

Syeikh Amr Elwardany

_______________________________________________

Syaikh Fathi Hijazy

 

_______________________________________________

Syeikh Ahmad Al-Hajin

 

_______________________________________________

SAHAH FATONI

 

_______________________________________________

Masjid DR Hasan Abbas Zaki

_______________________________________________

Samahatul Imam Sholahuddin At-Tijani